''MERMER TIM'' д.o.o. Аранђеловац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на жив. средину пројекта експлоатације доломита и мермера као ТГК и карбонатне сировине у лежишту ''Виногради'', КО Липовац-Топола и КО Бања-Аранђеловац

''MERMER TIM'' д.o.o. Аранђеловац - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на жив. средину пројекта експлоатације доломита и мермера као ТГК и карбонатне сировине у лежишту ''Виногради'', КО Липовац-Топола и КО Бања-Аранђеловац

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''MERMER TIM'' d.o.o. - Аранђеловац, Врбичка река бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита и мермера као ТГК и карбонатне сировине у лежишту ''Виногради'', на к.п.бр. 1, КО Липовац, општина Топола и к.п.бр. 3407/1, КО Бања, општина Аранђеловац, дана 24.06.2021. године, заведен под бројем 353-02-1899/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.