''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове железничке пруге (Јовановац) – Распутница Цветојевац – Собовица на подручју града Крагујевца

''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. Београд - Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове железничке пруге (Јовановац) – Распутница Цветојевац – Собовица на подручју града Крагујевца

На основу чл.14. став 1. и чл. 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''Инфраструктура железнице Србије'' а.д. - Београд, Немањина 6, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње нове железничке пруге (Јовановац) – Распутница Цветојевац – Собовица и колосечних капацитета за испитивање шинских возила и радионичког комплекса, на подручју града Крагујевца, дана 23.04.2021. године, заведен под бројем 353-02-1293/2021-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.