''УНИМЕР'' д.о.о. Крушевац - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као карбонатне сировине на површинском копу ''Голеш'', на територији КО Мирово, на подручју СО Бољевац

''УНИМЕР'' д.о.о. Крушевац - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као карбонатне сировине на површинском копу ''Голеш'', на територији КО Мирово, на подручју СО Бољевац

На основу чл. 20. став 1. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''УНИМЕР'' д.о.о., из Крушевца, Јасички пут 57, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације доломита као карбонатне сировине на површинском копу ''Голеш'', на к.п.бр. 5612/1, 5613, 5619/5, 5620, 5808, 5810, 5932, 5933, 6608/3, на територији КО Мирово, на подручју СО Бољевац, дана 07.07.2021. године, заведен под бројем 353-02-1981/2021-03.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Бољевац, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 24.08.2021. године, са почетком у 1200 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Општинске управе Бољевац, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због сузбијања ширења корона вируса.