''МАТОВАЦ'' д.о.о, из Ивањице - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Лаз'', на територији СО Ивањица

''МАТОВАЦ'' д.о.о, из Ивањице - Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Лаз'', на територији СО Ивањица

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''МАТОВАЦ'' д.о.о, из Ивањице, Наде Поповић 17, поднео Министарству заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Лаз'', на к.п.бр. 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4101, 4106/1, 4107, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4133, 4204 и 5961, КО Лиса и на к.п.бр. 9/1, 9/4, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 31, 32, 44, 45, 50, 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/5, 58/1, 58/2, 59, 69/1, 355, 356, 357, 358/2, 378, 379, 380, 381, 384 и 3005, КО Шуме, на територији СО Ивањица, дана 27.10.2023. године, заведен под бројем 000335936 2023.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана у просторијама Општинске управе Ивањица, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 30.11.2023. године, са почетком у 1200 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Општинске управе Ивањица.