''ГРАДИНА КАМЕНОЛОМ'' д.о.о, из Београда - захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Градина'' на територији КО Косјерић село, на подручју СО Косјерић

''ГРАДИНА КАМЕНОЛОМ'' д.о.о, из Београда - захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Градина'' на територији КО Косјерић село, на подручју СО Косјерић

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16),  Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ''ГРАДИНА КАМЕНОЛОМ'' д.о.о, из Београда, Мишка Јовановића 9, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК на површинском копу ''Градина'', на к.п.бр. 2722, 2721, 2717, 2720, 2716, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2718/1, 2730/4, 2730/2, 2729/1 и 4274 (део), на територији КО Косјерић село, на подручју СО Косјерић, о чему је јавност већ обавештена преко  дневног листа ''Вечерње НОВОСТИ'', дана 30.12.2022.године и службеног сајта Министарства.

Јавни увид у Студију о процени утицаја на животну средину је омогућен у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, као у просторијама општинске управе Косјерић, ул. Олге Грбић 10, од 01.01.2023. године, и даље, до дана одржавања јавне презентације и јавне расправе.

Јавни увид у допуњену верзију Студије о процени утицаја на животну средину може се извршити и преко службеног сајта Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 13.03.2023. године са почетком у 08 00 часова, у сали Општинске управе Косјерић, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.