„METALFER“ д.о.о. Сремска Митровица - Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат експлоатације дијабаза као техничко грађевинског камена на површинским коповима „Мрчићи“ и „Тавани – Марковићи“

„METALFER“ д.о.о. Сремска Митровица - Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат експлоатације дијабаза као техничко грађевинског камена на површинским коповима „Мрчићи“ и „Тавани – Марковићи“

        На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида,    презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта „METALFER“ д.о.о. Сремска Митровица, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат експлоатације дијабаза као техничко грађевинског камена на површинским коповима „Мрчићи“ и „Тавани – Марковићи“, у оквиру предложеног експлоатационог поља „Мрчићи“, општина Косјерић. Координате преломних тачака границе експлоатационог поља дате су у наредној табели:

       

Координате преломних тачака експлоатационог поља „Мрчићи“

Тачка

Y

X

Т1

7.412.700

4.884.500

T2

7.412.700

4.884.815

T3

7.412.260

4.884.815

T4

7.412.260

4.885.150

T5

7.412.460

4.885.134

T6

7.412.515

4.885.440

T7

7.412.700

4.885.500

T8

7.412.900

4.885.500

T9

7.413.100

4.885.600

T10

7.413.520

4.885.600

T11

7.413.668

4.885.170

T12

7.413.640

4.884.900

T13

7.413.490

4.884.705

T14

7.413.430

4.884.735

T15

7.413.340

4.884.650

T16

7.413.210

4.884.505

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске  управе Косјерић, ул. Олге Грбић 10, као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 25.05.2022. године са почетком у 12 часова, у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног за сузбијање ширења корона вируса у Републици Србији, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама  Општинске управе Косјерић, ул. Олге Грбић 10.