Закључак о прекидању поступка по предмету ''Захтев о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта 'Јевик'', на К.П. 2221/4-8, КО Трговиште, СО Књажевац (353-02-272/2014-05)

Закључак о прекидању поступка по предмету ''Захтев о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта 'Јевик'', на К.П. 2221/4-8, КО Трговиште, СО Књажевац (353-02-272/2014-05)

Закључак о прекидању поступка по предмету ''Захтев о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта 'Јевик'', на К.П. 2221/4-8, КО Трговиште, СО Књажевац (353-02-272/2014-05) можете погледати овде.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.