Zaključak o prekidanju postupka po predmetu ''Zahtev o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta 'Jevik'', na K.P. 2221/4-8, KO Trgovište, SO Knjaževac (353-02-272/2014-05)

Zaključak o prekidanju postupka po predmetu ''Zahtev o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta 'Jevik'', na K.P. 2221/4-8, KO Trgovište, SO Knjaževac (353-02-272/2014-05)

Zaključak o prekidanju postupka po predmetu ''Zahtev o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta 'Jevik'', na K.P. 2221/4-8, KO Trgovište, SO Knjaževac (353-02-272/2014-05) možete pogledati ovde.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.