„TRAYAL Korporacija” AD,Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Погона за конфекционирање и комплетирање полупроизвода у неелектрични детонатор система „НОНЕЛ“

„TRAYAL Korporacija” AD,Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Погона за конфекционирање и комплетирање полупроизвода у неелектрични детонатор система „НОНЕЛ“

„TRAYAL Korporacija” AD,Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину можете преузети овде.