„TRAYAL Korporacija” AD, Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Погона за производњу униформно цилиндрично намотане гориве траке, са пратећим енергетским и инф

„TRAYAL Korporacija” AD, Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Погона за производњу униформно цилиндрично намотане гориве траке, са пратећим енергетским и инф

„TRAYAL Korporacija” AD, Крушевац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину можете преузети овде.