„Tetra Pak Production” d.o.o., Нови Београд - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Складишта неопасног и опасног отпада, општина Горњи Милановац

„Tetra Pak Production” d.o.o., Нови Београд - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Складишта неопасног и опасног отпада, општина Горњи Милановац

Носиоца пројекта: „Tetra Pak Production” d.o.o., Нови Београд - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта: Складишта неопасног и опасног отпада на к.п.бр. 50054/1 КО Горњи Милановац, општина Горњи Милановац, можете преузети овде.