Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину GRAMMER SYSTEM

Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину GRAMMER SYSTEM

Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта:

Реконструкција и пренамена хала број 3 и 5 у погон за производњу полиуретанских пена и магацина за смештај хемикалија и готових производа и полупроизвода унутар дела објекта „GRAMMER SYSTEM 2“ d.o.o. Алексинац.

Носиоца пројекта : „GRAMMER SYSTEM“ d.o.o. Алексинац


Решење о одбацивању можете преузети ОВДЕ.