Општина Александровац, за корисника ЈКСП Александровац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и проширење постројења за пречишћавање воде Митрово поље у Александровцу

Општина Александровац, за корисника ЈКСП Александровац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и проширење постројења за пречишћавање воде Митрово поље у Александровцу

Носиоца пројекта: Општина Александровац, за корисника ЈКСП Александровац - Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и проширење постројења за пречишћавање воде Митрово поље у Александровцу, на катастарским парцелама број 911/1, 956 и 958/2, КО Бзеница, Општина Александровац, можете преузети овде.