ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“- Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“- Решење о одбацивању Захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“- Решење о одбацивању захтева за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину можете преузети овде.