JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“- Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“- Rešenje o odbacivanju Zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu

JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“- Rešenje o odbacivanju zahteva za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu možete preuzeti ovde.