ЈП „Београдска тврђава“ - Решење о одбацивању захтева за мишљење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину

ЈП „Београдска тврђава“ - Решење о одбацивању захтева за мишљење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину

ЈП „Београдска тврђава“ - Решење о одбацивању захтева за мишљење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње инсталације на подручју Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан, због формалних недостатака можете преузети овде.