АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња платоа за демонтирану ВН опрему и привремено складиштење отпада у ТС Ниш 2

АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња платоа за демонтирану ВН опрему и привремено складиштење отпада у ТС Ниш 2

Носиоца пројекта: АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, Београд - Решење о одбацивању Захтева за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња платоа за демонтирану ВН опрему и привремено складиштење отпада у ТС Ниш 2, можете преузети овде.