Јавна набавка за изградњу нове санитарне депоније и одговарајуће инфраструктуре - регионални центар Каленић

Јавна набавка за изградњу нове санитарне депоније и одговарајуће инфраструктуре - регионални центар Каленић

У оквиру Програма за чврсти отпад у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Уговора о кредитном аранжману између Републике Србије и Француске агенције за развој, објављена је јавна набавка за Изградњу нове санитарне депоније и одговарајуће инфраструктуре регионални центар Каленић.

У наставку je линк на којима је објављен позив за достављање понуда:

https://ecepp.ebrd.com/delta/buyers/tenders/viewTenderStatus.html?id=24461533