Јавна набавка за избор консултанта за израду студија и припрему тендерских докумената (роба и радови) финансираних у оквиру Пројекта

Јавна набавка за избор консултанта за израду студија и припрему тендерских докумената (роба и радови) финансираних у оквиру Пројекта

У оквиру Програма за чврсти отпад у Србији, који се финансира из Уговора о зајму између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој и Уговора о кредитном аранжману између Републике Србије и Француске агенције за развој, објављена је јавна набавка за:

Избор консултанта за израду студија и припрему тендерских докумената (роба и радови) финансираних у оквиру Пројекта.

У наставку je линк на којем је објављен позив за достављање понуда:

https://ecepp.ebrd.com/delta/buyers/select/editQuestionnaireForm.html?listId=19528551