Javna nabavka za izbor konsultanta za izradu studija i pripremu tenderskih dokumenata (roba i radovi) finansiranih u okviru Projekta

Javna nabavka za izbor konsultanta za izradu studija i pripremu tenderskih dokumenata (roba i radovi) finansiranih u okviru Projekta

U okviru Programa za čvrsti otpad u Srbiji, koji se finansira iz Ugovora o zajmu između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj i Ugovora o kreditnom aranžmanu između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj, objavljena je javna nabavka za:

Izbor konsultanta za izradu studija i pripremu tenderskih dokumenata (roba i radovi) finansiranih u okviru Projekta.

U nastavku je link na kojem je objavljen poziv za dostavljanje ponuda:

https://ecepp.ebrd.com/delta/buyers/select/editQuestionnaireForm.html?listId=19528551