Збирни извештај о реализованој финансијској подршци пројеката цивилног друштва из буџетских средстава опредељених за 2020. годину

Збирни извештај о реализованој финансијској подршци пројеката цивилног друштва из буџетских средстава опредељених за 2020. годину

Извештај се објављује у складу са  чланом 21. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл. гласник РС”, број 16/2018),  којом је прописана  обавеза надлежнохг органа да изради извештај о реализованој финансијској подршци програма удружења из буџетских средстава у претходној календарској години и да исти објави на званичној интернет страници надлежног органа и на порталу е-Управа.

Збирни извештај за 2020. годину можете преузети овде.