Zbirni izveštaj o realizovanoj finansijskoj podršci projekata civilnog društva iz budžetskih sredstava opredeljenih za 2020. godinu

Zbirni izveštaj o realizovanoj finansijskoj podršci projekata civilnog društva iz budžetskih sredstava opredeljenih za 2020. godinu

Izveštaj se objavljuje u skladu sa  članom 21. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Sl. glasnik RS”, broj 16/2018),  kojom je propisana  obaveza nadležnohg organa da izradi izveštaj o realizovanoj finansijskoj podršci programa udruženja iz budžetskih sredstava u prethodnoj kalendarskoj godini i da isti objavi na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa i na portalu e-Uprava.

Zbirni izveštaj za 2020. godinu možete preuzeti ovde.