ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ БИОЛОШКЕ, ПРЕДЕОНЕ И ГЕОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 8. став 4. Уредбе о мерилима и критеријумима за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години („Службени гласник РС”, број 34/23), а на основу Обавештења о начину подношења захтева за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години објављеног 21. јула 2023. године, Министар заштите животне средине доноси

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТУ БИОЛОШКЕ, ПРЕДЕОНЕ И ГЕОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

I

Министарство заштите животне средине је дана 21. јула 2023. године поставило Обавештење о начину подношења захтева за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. години, у износу од 45.000.000,00 динара на свом сајту и исто је достављено електронским путем јединицама локалне самоуправе на територији РС.

Достављено је укупно 15 захтева.

Листa вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката за доделу подстицајних средстава за очување и заштиту биолошке, предеоне и геолошке разноврсности у 2023. Години постављена је на сајту Министарства заштите животне средине 21.8.2023. godine (https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/lista-vrednovanja-i-rangiranja-prijavljenih-programa-i-projekata-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-ocuvanje-i-zastitu-bioloske-predeone-i-geoloske-raznovrsnosti-u-2023-godini)

У остављеном року за подношење приговора на листу, није достављен ни један приговор.

Комплетну Одлуку можете преузети овде.