ODLUKA O UTVRĐIVANjU LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROJEKATA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ZAŠTITU BIOLOŠKE, PREDEONE I GEOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI U 2023. GODINI

Na osnovu člana 8. stav 4. Uredbe o merilima i kriterijumima za dodelu podsticajnih sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2023. godini („Službeni glasnik RS”, broj 34/23), a na osnovu Obaveštenja o načinu podnošenja zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2023. godini objavljenog 21. jula 2023. godine, Ministar zaštite životne sredine donosi

ODLUKU O UTVRĐIVANjU LISTE VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROJEKATA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ZAŠTITU BIOLOŠKE, PREDEONE I GEOLOŠKE RAZNOVRSNOSTI U 2023. GODINI

I

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 21. jula 2023. godine postavilo Obaveštenje o načinu podnošenja zahteva za dodelu podsticajnih sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2023. godini, u iznosu od 45.000.000,00 dinara na svom sajtu i isto je dostavljeno elektronskim putem jedinicama lokalne samouprave na teritoriji RS.

Dostavljeno je ukupno 15 zahteva.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata za dodelu podsticajnih sredstava za očuvanje i zaštitu biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2023. Godini postavljena je na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine 21.8.2023. godine (https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/lista-vrednovanja-i-rangiranja-prijavljenih-programa-i-projekata-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-ocuvanje-i-zastitu-bioloske-predeone-i-geoloske-raznovrsnosti-u-2023-godini)

U ostavljenom roku za podnošenje prigovora na listu, nije dostavljen ni jedan prigovor.

Kompletnu Odluku možete preuzeti ovde.