Јавни увид на нацрт другог двогодишњег ажурираног извештаја према оквирној конвенцији УН о промени климе

Министарство заштите животне средине, као надлежно за област климатских промена и Оквирну конвенцију УН о промени климе, припремило је Нацрт Другог двогодишњег ажурираног извештаја према Оквирној конвенцији УН о промени климе. Нацрт извештаја је припремљен у сарадњи са тимом стручњака и чланова међуресорне Радне групе УНДП-ГЕФ пројекта „Припрема Другог двогодишњег ажурираног извештаја и Трећег националног извештаја Р. Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе“. Документ је сачињен у складу са Предлогом Стратегије нискоугљеничног развоја Србије са Акционим планом, као и на основу информација и података прикупљених током реализације пројекта „Успостављање оквира транспарентности према Споразуму из Париза“. Подршку припреми извештаја пружа Програм УН за развој.

Министарство заштитe животне средине позива представнике државних органа и организација,  јавних служби, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, удружења, међународних организација, као и друге  заинтересоване  учеснике, да се упознају са текстом Нацрта Другог двогодишњег ажурираног извештаја.

Нацрт Другог двогодишњег ажурираног извештаја је доступан за увид и преузимање на интернет страници Министарства заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs и на интернет страници www.klimatskepromene.rs

Примедбе, предлози и сугестије за унапређење текста Нацртa Другог двогодишњег ажурираног извештаја достављају се  на  Обрасцу за коментаре који се може преузети овде, путем електронске поште на адресу: nc-bur[at]klimatskepromene.rs, са назнаком „Јавни увид – Нацрт Другог двогодишњег ажурираног извештаја према Оквирној конвенцији УН о промени климе“, до 13. децембра 2020. године.

Нацрт Другог двогодишњег ажурираног извештаја према Оквирној конвенцији УН о промени климе можете преузети ОВДЕ.