Javni uvid na nacrt drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

Ministarstvo zaštite životne sredine, kao nadležno za oblast klimatskih promena i Okvirnu konvenciju UN o promeni klime, pripremilo je Nacrt Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime. Nacrt izveštaja je pripremljen u saradnji sa timom stručnjaka i članova međuresorne Radne grupe UNDP-GEF projekta „Priprema Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja i Trećeg nacionalnog izveštaja R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime“. Dokument je sačinjen u skladu sa Predlogom Strategije niskougljeničnog razvoja Srbije sa Akcionim planom, kao i na osnovu informacija i podataka prikupljenih tokom realizacije projekta „Uspostavljanje okvira transparentnosti prema Sporazumu iz Pariza“. Podršku pripremi izveštaja pruža Program UN za razvoj.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike državnih organa i organizacija,  javnih službi, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, udruženja, međunarodnih organizacija, kao i druge  zainteresovane  učesnike, da se upoznaju sa tekstom Nacrta Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja.

Nacrt Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja je dostupan za uvid i preuzimanje na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine, www.ekologija.gov.rs i na internet stranici www.klimatskepromene.rs

Primedbe, predlozi i sugestije za unapređenje teksta Nacrta Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja dostavljaju se  na  Obrascu za komentare koji se može preuzeti ovde, putem elektronske pošte na adresu: nc-bur[at]klimatskepromene.rs, sa naznakom „Javni uvid – Nacrt Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime“, do 13. decembra 2020. godine.

Nacrt Drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime možete preuzeti OVDE.