ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2022. ДО 2031. ГОДИНЕ

Одбор за привреду и финансије  Владе Републике Србије, на седници од 22. децембра 2021. године, усвојио је Закључак са Програмом јавне расправе о Предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2022. до 2031. године (у даљем тексту: Предлог програма), 05  Број 353-12071/2021.

Министарство заштитe животне средине позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Предлог програма и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 23. децембра 2021. године до 11. јануара 2022. године.

Јавну расправу о Предлогу програма, Министарство заштите животне средине одржаће у форми видео конференције или на други могући начин, а јавност ће бити благовремено обавештена о тачном времену и начину спровођења планираних активности у оквиру јавне расправе о Предлогу програма.

Програм јавне расправе о Предлогу програма, са текстом Предлога програма и прилозима, можете преузети ОВДЕ.

Јавно представљање Предлога програма, Министарство заштите животне средине одржаће 30. децембра 2021. године путем видео конференције у периоду од 12,00 до 14,00 часова.  Приступање јавном представљању Предлога програма омогућено је путем линка: https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m6a17bc3db16be9d628d802ebcf0966ae

Meeting number: 2363 441 6474
Password: vfHAyieJ472

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре који можете преузети ОВДЕ или путем електронске поште на e-mail адресу: sekretarijat@ekologija.gov.rs или поштом на адресу Министарство заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком: „За јавну расправу о Предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2022. до 2031. године.

Уз наведени Предлог програма оглашава се и Извештај о стратешкој процени утицаја на Предлог програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2022. до 2031. године (у даљем тексту Извештај о стратешкој процени утицаја) који можете преузети ОВДЕ.

Увид у Извештај о стратешкој процени утицаја можете извршити и лично у просторијама Министарства заштите животне средине - канцеларија 604, Омладинских бригада 1, Нови Београд, уз претходну најаву путем мејла sekretarijat@ekologija.gov.rs

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари на Извештај о стратешкој процени утицаја достављају се Министарству заштите животне средине на Обрасцу за коментаре који можете преузети ОВДЕ или путем електронске поште на e-mail адресу: sekretarijat@ekologija.gov.rs или поштом на адресу Министарство заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком: „За јавну расправу о Предлогу програма управљања отпадом у Републици Србији за период од 2022. до 2031. године.