Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о стратешкој процени утицаја на животну средину

Јавна расправа о Нацрту закона о стратешкој процени утицаја на животну средину вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, 05 Број 011-12077/2021-1 од 22. децембра 2021. године.

Према Програму јавне расправе о Нацрту закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, јавних служби, као и друга заинтересована лица у области заштите животне средине.

У поступку припреме Нацрта закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Министарство заштите животне средине спровело је јавну расправу о Нацрту закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. Јавна расправа одржана је у периоду од 24. децембра 2021. године до 14. јануара 2022. године. Текст Нацрта закона о стратешкој процени утицаја на животну средину био је постављен на интернет страници Министарства www.ekologija.gov.rs.

Пословником Владе у члану 41.  прописано је да, рок за достављање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у писаном или електронском облику износи најмање 15 дана од дана објављивања јавног позива, као и да јавна расправа траје најмање 20 дана.

Током јавне расправе, дана 11. јануара 2022. године одржана је видео конференција - јавне расправе о првом Нацрту закона о о стратешкој процени утицаја на животну средину, путем Webex платформе због тадашње COVID ситуације, са почетком у 11 часова на којој је представљен први Нацрт закона.

Јавној расправи су 21. децембра 2021. године присуствовали представници Министарства заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Минстарства здравља, Института за архитектуру и урбанизам Србије, Градске управа Новог Сада, Градске управа града Панчева, Градске управа Ниша, Градске управе Суботице, Електропривреде Србије и заинтересована правна и физичка лица лица и невладине организације. Након уводне презентације Нацрта закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, учесници јавне расправе позвани су да изнесу своје примедбе, сугестије и предлоге на предложени текст, односно да дају сугестије и предлоге за боље уређење одређених делова тог закона.

Све сугестије, предлози и коментари који су достављени Министарству заштите животне средине до 21. децембра 2021. године, када је јавна расправа завршена, узети су у разматрање.

Потпун извештај са јавне расправе можете преузети ОВДЕ.