Извештај са Јавне расправе о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом

Јавна расправа о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом 05 Број: 353-10620/2021 од 17 новембра 2021. године.

Према Програму јавне расправе о Предлогу програма заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са Акционим планом (у даљем тексту: Предлог програма заштите ваздуха) учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, привредних субјеката, пословних удружења, стручне јавности, међународних организација, организација цивилног друштва и друга заинтересована лица у области заштите животне средине.
У поступку припреме Предлога програма заштите ваздуха, Министарство заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) спровело је јавну расправу о Предлогу програма заштите ваздуха. Јавна расправа одржана је у периоду од 19. новембра до 8. децембра 2021. године. Текст Предлога програма заштите ваздуха био је постављен на интернет страници Министарства www.ekologija.gov.rs.

Пословником Владе у члану 41.  прописано је да, рок за достављање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у писаном или електронском облику износи најмање 15 дана од дана објављивања јавног позива, као и да јавна расправа траје најмање 20 дана.
Јавна расправа о Предлогу програма одржана је у виду презентације и консултација на стручној јавној расправи путем видео конференције 29. новембра 2021. године са почетком у 10:30 часова.  

Јавној расправи су присуствовали представници Министарства заштите животне средине и Агенције за заштиту животне средине, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства рударства и енергетике, Министарства за европске интеграције, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства унутрашњих послова, Института за физику у Београду, представници завода за јавно здравље, представници општинских и градских управа, међународних организација, организације цивилног друштва и др.

Након уводне презентације, учесници састанка позвани су да изнесу своје примедбе, сугестије и предлоге на предложен текст, односно да дају сугестије и предлоге за боље уређење одређених делова Предлога програма заштите ваздуха.
Све сугестије, предлози и коментари који су достављени Министарству заштите животне средине до 8. децембра 2021. године када се јавна расправа завршена, узети су разматрање.

Потпун извештај са јавне расправе можете преузети овде.