ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА МУЉЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2023-2032 ГОДИНЕ

Јавна расправа о Предлогу програма управљања отпадним муљем у Републици Србији за период 2023-2032 године (у даљем тексту: Предлог програма), одржана је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије, од 11. јануара 2023. године, 05 Број: 353-152/2023-1 у периоду од 16. јануара до 6. фебруара 2023. године.

Према Програму јавне расправе о Предлогу програма учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, јавних служби и други заинтересовани учесници.

Поступак израде Предлога програма управљања отпадним муљем у Републици Србији за период 2023-2032 године покренут је још 2021. године, када је формирана Радна група за израду Предлога програма. Чланови Радне групе били су представници Министарства заштите животне средине, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства рударства и енергетике, Републичке дирекције за воде, представници Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, Института за водопривреду "Јарослав Черни" и Секретаријата за заштиту животне средине, Град Београд.

Jaвну рaспрaву о Предлогу програма према Програму јавне расправе спровело је Министарство заштите животне средине.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Предлогу програма управљања отпадним муљем у Републици Србији за период 2023-2032. године објављен је на интернет презентацији Министарства заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs. 13.1.2023. године и порталу е-управе.

У току Јавне расправе одржана је видео конференција 26. јануара 2023. године којој су присуствовали представници Министарства заштите животне средине, Министарства рударства и енергетике, Покрајински завод за заштиту природе Нови Сад и друга заинтересована лица у области управљања муљем.

Добијене примедбе, предлози и сугестије су размотрене и сагледана је могућност њиховог интегрисања у текст Предлога програма.

Детаљни извештај са јавне расправе можете преузети ОВДЕ.