ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022.-2024. ГОДИНЕ

Јавна расправа о Предлогу програма развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024. године, спроведена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије 05 број 353-12066/2021 од 22. децембра 2021. године, у периоду од 23. децембра 2021. године до 14. јануара 2022. године.

Према Програму јавне расправе о Предлогу програма развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024. године учесници у јавној расправи су државни органи и јавне службе, стручна јавност као и други заинтересовани учесници.

Јавну расправу о Предлогу програма према спровело је Министарство заштите животне средине.

Текст Предлога програма постављен је на интернет страници Министарства, на порталу Е-управе а обавештење о томе и преко инстаграм профила Министарства животне средине.

У току јавне расправе одржана је видео конференција 28. децембра 2021. године, где је учествовало више од 100 учесника.

Примедбе, предлози, сугестије достављени су Министарству на електронску адресу cirkularna@ekologija.gov.rs и поштом на адресу Министарство заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, са назнаком ''За јавну расправу о Предлогу програма развоја циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024. године''.

Добијене примедбе, предлози и сугестије су сагледани и размотрена је њихова могућност интегрисања у текст Предлога програма које су систематизоване у даљем тексту и које можете погледати овде.