IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PREDLOGU PROGRAMA RAZVOJA CIRKULARNE EKONOMIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022.-2024. GODINE

Javna rasprava o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine, sprovedena je u skladu sa Zaključkom Odbora za privredu i finansije Vlade Republike Srbije 05 broj 353-12066/2021 od 22. decembra 2021. godine, u periodu od 23. decembra 2021. godine do 14. januara 2022. godine.

Prema Programu javne rasprave o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine učesnici u javnoj raspravi su državni organi i javne službe, stručna javnost kao i drugi zainteresovani učesnici.

Javnu raspravu o Predlogu programa prema sprovelo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Tekst Predloga programa postavljen je na internet stranici Ministarstva, na portalu E-uprave a obaveštenje o tome i preko instagram profila Ministarstva životne sredine.

U toku javne rasprave održana je video konferencija 28. decembra 2021. godine, gde je učestvovalo više od 100 učesnika.

Primedbe, predlozi, sugestije dostavljeni su Ministarstvu na elektronsku adresu cirkularna@ekologija.gov.rs i poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom ''Za javnu raspravu o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine''.

Dobijene primedbe, predlozi i sugestije su sagledani i razmotrena je njihova mogućnost integrisanja u tekst Predloga programa koje su sistematizovane u daljem tekstu i koje možete pogledati ovde.