Извештај о спроведеним јавним консултацијама у вези са израдом радне верзије Нацрта стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине и Акционог плана

У поступку припреме радне верзије Нацрта стратегије за примену Архуске конвенције и Акционог плана, Министарство заштите животне средине спровело је јавне консултације о Нацрту Стратегије у периоду од 14. октобра – 01. новембра 2022. године, стављањем радне верзије Нацрта Стратегије на сајт Министарства заштите животне средине (https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/najave/javni-poziv-za-ucesce-ja…), како би све заинтересоване стране биле благовремено и правилно информисане о предложеним решењима, чиме би се омогућило да дају свој допринос даљем унапређењу предложених решења.

Током јавних консултација, у периоду од 14. октобра – 01. новембра 2022. године, одржане су четири видео конференције - Јавне консултације о првој радној верзије Нацрта стратегије за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција) и Акционог плана, путем Зоом платформе, у периоду од 11:00 до 14:00 часова и jeдан округли сто дана 26. октобра у седишту Министарства заштите животне средине на којима је представљена прва радна верзија Нацрта Стратегије за примену Архуске конвенције и Акционог плана.

Као резултат спроведених јавних консултација, Министарству заштите животне средине достављени су коментари, примедбе и сугестије.

Јавним консултацијама о првој радној верзије Нацрта стратегије за примену Архуске конвенције и Акционог плана присуствовали су представници државних органа и организација, привредних субјеката и друга заинтересована лица у области заштите животне средине:

 

Извештај о спроведеним јавним консултацијама можете преузети ОВДЕ.