Извештај о спроведеним јавним консултацијама о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце

У поступку припреме Нацртa закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце, Министарство заштите животне средине спровело је јавне консултације о Нацрту закона у периоду од 17. новембра 2021. године до 1. децембра 2021. године, стављањем Нацрта закона на сајт Министарства заштите животне средине (https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/javne-raspra…), како би све заинтересоване стране биле благовремено и правилно информисане о предложеним законским решењима, чиме би се омогућило да дају свој допринос даљем унапређењу предложених законских решења.

Током јавних консултација, дана 26. новембра 2021. године, одржана је видео конференција - Јавне консултације о првом Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце, путем Webex платформе (https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m1fe6a3505cd9de91d6203…), због тренутне COVID ситуације, у периоду од 13:00 до 14:30 часова на којој је представљен први Нацрт закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце.
Као резултат спроведених јавних консултација, Министарству заштите животне средине достављени су коментари, примедбе и сугестије и исти су достављени Радној групи у циљу сачињавања овог извештаја.

Јавним консултацијама о првом Нацрту закона присуствовали су представници државних органа и организација, привредних субјеката и друга заинтересована лица у области заштите животне средине:

Извештај о спроведеним јавним консултацијама можете преузети ОВДЕ.