Извештај о јавној расправи о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце

Јавна расправа о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце вођена је у складу са Закључком Одбора за привреду и финансије Владе Републике Србије о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце, 05 Број 011-11476/2021 од 8. децембра 2021. године.

Према Програму јавне расправе о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце, учесници у јавној расправи су представници државних органа и организација, јавних служби, као и друга заинтересована лица у области заштите животне средине.

У поступку припреме Нацрта закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце, Министарство заштите животне средине спровело је јавну расправу о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце. Јавна расправа одржана је у периоду од 10. до 29. децембра 2021. године. Текст Нацрта закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце био је постављен на интернет страници Министарства www.ekologija.gov.rs.

Пословником Владе у члану 41.  прописано је да, рок за достављање иницијатива, предлога, сугестија и коментара у писаном или електронском облику износи најмање 15 дана од дана објављивања јавног позива, као и да јавна расправа траје најмање 20 дана.

Јавна расправа о Нацрту закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце одржана је у виду презентације и консултација на стручној јавној расправи путем видео конференције, у два наврата, 21. децембра 2021. године, са почетком у 10:30 часова и 27. децембра 2021. године са почетком у 12:00 часова. 

Јавној расправи 21. децембра 2021. године су присуствовали представници Министарства заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и заинтересованих правних лица.

Јавној расправи 27. децембра 2021. године су присуствовали представници Министарства заштите животне средине, Министарства рударства и енергетике, Министарства унутрашњих послова, Градске управе Града Панчева, оператера севесо постројења, заинтересованих правних и физичких лица лица и невладиних организација.

Након уводне презентације Нацрта закона о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце, учесници јавне расправе позвани су да изнесу своје примедбе, сугестије и предлоге на предложени текст, односно да дају сугестије и предлоге за боље уређење одређених делова тог закона.

Све сугестије, предлози и коментари који су достављени Министарству заштите животне средине до 29. децембра 2021. године, када је јавна расправа завршена, узети су у разматрање.

Потпун извештај са јавне расправе можете преузети овде.