Започет пројекат „Припрема извештаја према оквирној Конвенцији о промени климе“