Započet projekat „Priprema izveštaja prema okvirnoj Konvenciji o promeni klime“