Преглед организација које испуњавају услове за мерења БУКЕ у животној средини

Преглед организација које испуњавају услове за мерења БУКЕ у животној средини

• Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о., Нови Сад, Војводе Шупљикца 48

(решење број: 001228135 2024 14850 003 005 501 069 од 30.04.2024. године);

• Институт ИМС а.д., Лабораторија за акустику и вибрације, Београд, Булевар војводе Мишића 43

(решење број: 000928695 2024 14850 003 005 501 069 од 12.04.2024. године);

• МИПХЕМ д.о.о. Београд-Звездара, Београд, Матице Српске 57е

(решење број: 000580874 2024 14850 003 005 501 069 од 26.03.2024. године);

• Завод за јавно здравље, Сремска Митровица, Стари шор 47

(решење број: 000716150 2024 14850 003 005 501 069  од 15.03.2024. године);

• Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, Марка Миљановa 9 и 9А, Нови Сад

(решење број: 000715778 2024 14850 003 005 501 069 од 04.03.2024. године);

• Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана 54а

(решење број: 000501214 2024 14850 003 005 501 069 од 26.02.2024. године);

• Институт за безбедност и хуманизацију рада, Нови Сад, Булевар ослобођења 30

(решење број: 000491869 2023 14850 003 005 501 069  од 22.01.2024. године);

МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ ДОО, Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља 2/5,

(решење број: 000339288 2023 од 07.12.2023. године);

Завод за јавно здравље, Панчево, Пастерова 2

(решење број: 000374425 2023 од 20.11.2023. године);

“МОНТ-Р“, Београд, Дубравска 2д

(решење број: 353-01-00361/2023-03 од 09.11.2023. године);

Завод за јавно здравље Шабац, Јована Цвијића 1

(решење број: 353-01-03521/2023-03 од 23.10.2023. године);

• Рударски Институт, д.о.о., Земун, Батајнички пут 2

(решење број: 353-01-003337/2023-03 од 10.10.2023. године);

• Завод за јавно здравље Сомбор, Војвођанска 47, Сомбор

(решење број: 353-01-00213/2023-03 од 19.09.2023. године);

• Југоинспект Београд а.д; Лабораторија за техничка испитивања и безбедност, Теодора Драјзера  бр. 11, Београд

(решење број: 353-01-02169/2023-03 од 31.07.2023. год);

• Завод за јавно здравље Кикинда, Краља Петра I бр. 70, Кикинда

(решење број: 353-01-02266/2023-03 од 27.07.2023. године);

 ПРОФИ ЛАБ ДОО, Лабораторија за животну средину, Прокупачка 41а, Београд

(решење број: 353-01-01194/2023-03 од 30.05.2023. године);

 Завод за јавно здравље Пирот, Кеј б.б. Пирот

(решење број: 353-01-01099/2023-03 од 26.04.2023. године);

• Астел пројект д.о.о. Астел лабораторија – Лабораторија за мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини,       Булевар Црвене армије 11в, Нови Београд,

(решење број: 353-01-04699/2022-03 од 10.04.2023. године);

• Институт Алфапревинг д.о.о, Београд, Интернационалних бригада 22/21

(решење број: 353-01-03969/2022-03 од 09.03.2023. године);

• Завод за јавно здравље Чачак, Веселина Миликића 7

(решење број: 353-01-04369/2022-03 од 21.11.2022. године);

• Технички опитни центар, Београд, Војводе Степе 445

(решење број: 353-01-03836/2022-03 од 14.11.2022. године);

• Завод за јавно здравље Пожаревац, Јована Шербановића 14

(решење број: 353-01-03190/2021-03 од 10.10.2022. године);

• Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о., Нови Сад, Војводе Шупљикца 48

(решење о измени решења број: 353-01-00875/2/2020-03 од 25.05.2022. године);

• Заштита на раду и заштита животне средине „Београд”, д.о.о, Београд, Дескашева 7

(решење број: 353-01-01223/2022-03 од 02.06.2022. године);

• РЕА ЛАБ ДОО Београд, Зрењанински Пут 114, 11000 Београд

(решење број 353-01-03604/2021-03 од 01.03.2022. године);

• Анахем д.о.о., Београд, Моцартова 10

(решење број 353-01-00105/2022-03 од 07.02.2022. године);

 • Институт за рударство и металургију Бор, Зелени булевар 35, 19210 Бор

(решење број: 353-01-02659/2021-03 од 10.01.2021. године);

• Институт Ватрогас д.о.о; Лабораторија, Нови Сад, Булевар Војводе Степе 66

(решење број: 353-01-03167/2021-03 од 22.11.2021. године);

• Институт за јавно здравље, Крагујевац, Николе Пашића 1

(решење број: 353-01-02541/2021-03 од 20.09.2021. године);

• Факултет заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш, Чарнојевића 10а

(решење број: 353-01-1756/2017-16 од 12.07.2021. године);

 Инсталација-инжењеринг, Београд, Вајара Ж. Лукића 58а

(решење број: 353-01-1697/2017-16 од 09.07.2021. године);

• Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, Футошка 121

(решење број: 353-01-01623/2016-16 од 01.06.2021. године);

 Институт за превентиву, д.о.о. Нови Сад, Краљевића Марка 11

(решење број: 353-01-01234/2021-03 од 07.06.2021. године);

 Саобраћајни институт ЦИП д.о.о Београд, Немањина 6

(решење број: 353-01-01376/2021-03 од 04.06.2021. године);

• Завод за јавно здравље, Зрењанин, Др Емила Гаврила 15

(решење број: 353-01-01849/2019-03 од 24.03.2021. године);

• Завод за заштиту здравља, Суботица, Змај Јовина 30

(решење број: 353-01-02485/2020-03 од 13.01.2021. године);

• Завод за јавно здравље Тимок, Зајечар, Сремска 13

(решење број: 353-01-02375/2020-03 од 17.12.2020. године);

• Завод за јавно здравље, Врање, Јована Јовановића-Лунге 1

(решење број: 353-01-01874/2020-03 од 15.10.2020. године);

• Завод за јавно здравље Крушевац, Војводе Путника 2

(решење број: 353-01-01499/2020-03  од 15.09.2020. године);

• Институт за безбедност и сигурност на раду д.о.о Нови Сад, Косте Рацина 19

(решење број: 353-01-01660/2020-03 од 08.09.2020. године);

• ЈКП Београдске електране – Центар за испитивање, квалитет и екологију, Београд, Савски насип 11

(решење број: 353-01-00959/2020-03 од 27.05.2020. године