Pregled organizacija koje ispunjavaju uslove za merenja BUKE u životnoj sredini

Pregled organizacija koje ispunjavaju uslove za merenja BUKE u životnoj sredini

• Institut IMS a.d., Laboratorija za akustiku i vibracije, Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43

(rešenje broj: 000928695 2024 14850 003 005 501 069 od 12.04.2024. godine);

• MIPHEM d.o.o. Beograd-Zvezdara, Beograd, Matice Srpske 57e

(rešenje broj: 000580874 2024 14850 003 005 501 069 od 26.03.2024. godine);

• Zavod za javno zdravlje, Sremska Mitrovica, Stari šor 47

(rešenje broj: 000716150 2024 14850 003 005 501 069  od 15.03.2024. godine);

• Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A, Novi Sad

(rešenje broj: 000715778 2024 14850 003 005 501 069 od 04.03.2024. godine);

• Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Bulevar despota Stefana 54a

(rešenje broj: 000501214 2024 14850 003 005 501 069 od 26.02.2024. godine);

• Institut za bezbednost i humanizaciju rada, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 30

(rešenje broj: 000491869 2023 14850 003 005 501 069  od 22.01.2024. godine);

MD PROJEKT INSTITUT DOO, Niš, Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 2/5,

(rešenje broj: 000339288 2023 od 07.12.2023. godine);

Zavod za javno zdravlje, Pančevo, Pasterova 2

(rešenje broj: 000374425 2023 od 20.11.2023. godine);

“MONT-R“, Beograd, Dubravska 2d

(rešenje broj: 353-01-00361/2023-03 od 09.11.2023. godine);

Zavod za javno zdravlje Šabac, Jovana Cvijića 1

(rešenje broj: 353-01-03521/2023-03 od 23.10.2023. godine);

• Rudarski Institut, d.o.o., Zemun, Batajnički put 2

(rešenje broj: 353-01-003337/2023-03 od 10.10.2023. godine);

• Zavod za javno zdravlje Sombor, Vojvođanska 47, Sombor

(rešenje broj: 353-01-00213/2023-03 od 19.09.2023. godine);

• Jugoinspekt Beograd a.d; Laboratorija za tehnička ispitivanja i bezbednost, Teodora Drajzera  br. 11, Beograd

(rešenje broj: 353-01-02169/2023-03 od 31.07.2023. god);

• Zavod za javno zdravlje Kikinda, Kralja Petra I br. 70, Kikinda

(rešenje broj: 353-01-02266/2023-03 od 27.07.2023. godine);

 PROFI LAB DOO, Laboratorija za životnu sredinu, Prokupačka 41a, Beograd

(rešenje broj: 353-01-01194/2023-03 od 30.05.2023. godine);

 Zavod za javno zdravlje Pirot, Kej b.b. Pirot

(rešenje broj: 353-01-01099/2023-03 od 26.04.2023. godine);

• Astel projekt d.o.o. Astel laboratorija – Laboratorija za merenje nejonizujućeg zračenja i buke u životnoj sredini,       Bulevar Crvene armije 11v, Novi Beograd,

(rešenje broj: 353-01-04699/2022-03 od 10.04.2023. godine);

• Institut Alfapreving d.o.o, Beograd, Internacionalnih brigada 22/21

(rešenje broj: 353-01-03969/2022-03 od 09.03.2023. godine);

• Zavod za javno zdravlje Čačak, Veselina Milikića 7

(rešenje broj: 353-01-04369/2022-03 od 21.11.2022. godine);

• Tehnički opitni centar, Beograd, Vojvode Stepe 445

(rešenje broj: 353-01-03836/2022-03 od 14.11.2022. godine);

• Zavod za javno zdravlje Požarevac, Jovana Šerbanovića 14

(rešenje broj: 353-01-03190/2021-03 od 10.10.2022. godine);

• Institut za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o., Novi Sad, Vojvode Šupljikca 48

(rešenje o izmeni rešenja broj: 353-01-00875/2/2020-03 od 25.05.2022. godine);

• Zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd”, d.o.o, Beograd, Deskaševa 7

(rešenje broj: 353-01-01223/2022-03 od 02.06.2022. godine);

• REA LAB DOO Beograd, Zrenjaninski Put 114, 11000 Beograd

(rešenje broj 353-01-03604/2021-03 od 01.03.2022. godine);

• Anahem d.o.o., Beograd, Mocartova 10

(rešenje broj 353-01-00105/2022-03 od 07.02.2022. godine);

 • Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Zeleni bulevar 35, 19210 Bor

(rešenje broj: 353-01-02659/2021-03 od 10.01.2021. godine);

• Institut Vatrogas d.o.o; Laboratorija, Novi Sad, Bulevar Vojvode Stepe 66

(rešenje broj: 353-01-03167/2021-03 od 22.11.2021. godine);

• Institut za javno zdravlje, Kragujevac, Nikole Pašića 1

(rešenje broj: 353-01-02541/2021-03 od 20.09.2021. godine);

• Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu, Niš, Čarnojevića 10a

(rešenje broj: 353-01-1756/2017-16 od 12.07.2021. godine);

 Instalacija-inženjering, Beograd, Vajara Ž. Lukića 58a

(rešenje broj: 353-01-1697/2017-16 od 09.07.2021. godine);

• Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad, Futoška 121

(rešenje broj: 353-01-01623/2016-16 od 01.06.2021. godine);

 Institut za preventivu, d.o.o. Novi Sad, Kraljevića Marka 11

(rešenje broj: 353-01-01234/2021-03 od 07.06.2021. godine);

 Saobraćajni institut CIP d.o.o Beograd, Nemanjina 6

(rešenje broj: 353-01-01376/2021-03 od 04.06.2021. godine);

• Zavod za javno zdravlje, Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 15

(rešenje broj: 353-01-01849/2019-03 od 24.03.2021. godine);

• Zavod za zaštitu zdravlja, Subotica, Zmaj Jovina 30

(rešenje broj: 353-01-02485/2020-03 od 13.01.2021. godine);

• Zavod za javno zdravlje Timok, Zaječar, Sremska 13

(rešenje broj: 353-01-02375/2020-03 od 17.12.2020. godine);

• Zavod za javno zdravlje, Vranje, Jovana Jovanovića-Lunge 1

(rešenje broj: 353-01-01874/2020-03 od 15.10.2020. godine);

• Zavod za javno zdravlje Kruševac, Vojvode Putnika 2

(rešenje broj: 353-01-01499/2020-03  od 15.09.2020. godine);

• Institut za bezbednost i sigurnost na radu d.o.o Novi Sad, Koste Racina 19

(rešenje broj: 353-01-01660/2020-03 od 08.09.2020. godine);

• JKP Beogradske elektrane – Centar za ispitivanje, kvalitet i ekologiju, Beograd, Savski nasip 11

(rešenje broj: 353-01-00959/2020-03 od 27.05.2020. godine

• Institut za bezbednost i preventivni inženjering d.o.o., Novi Sad, Vojvode Šupljikca 48

(rešenje broj: 353-01-00875/2020-03 od 06.05.2020. godine);