Вујовић: Закон о климатским променама за успостављање система за смањење ГХГ

Вујовић:  Закон о климатским променама за успостављање система за смањење ГХГ

Вујовић: Закон о климатским променама за успостављање система за смањење ГХГ

Успостављање система за смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) и прилагођавање на измењене климатске услове, то су најзначајнији ефекти које ће донети усвајање закона о климатским променама, изјавила је министарка заштите животне средине Ирена Вујовић.

Влада Србије је јуче усвојила Предлог закона, који је затим упућен Скупштини Србије у даљу процедуру.
-  Очекујем да ће се, у складу са процедуром Парламента, овај предлог у наредном периоду наћи пред посланицима. По његовом усвајању, добићемо правни оквир за даље кораке којима је циљ да се смањи емисија гасова са ефектом стаклене баште и да се брже прилагођавамо измењеним климатским условима. То је наш циљ и један од пет стратешких циљева Европске уније, као и основа зелене и циркуларне економије – рекла је Вујовић.
Вујовић је нагласила да је Предлог закона о климатским променама резултат сарадње и залагања свих надлежних ресора у Влади. Предлог закона предвиђа доношење Стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије са Акционим планом у року од две године, чије ће важење бити десет година од ступања на снагу овог прописа.
Министарка Вујовић је додала да ће се, његовим усвајањем испунити обавезе према међународној заједници, односно Оквирној Конвенцији УН о промени климе и споразума из Париза.
- То ће бити још један корак који нас приближава правним тековинама Европске уније – рекла је Вујовић.
Предложеним законом Србија задржава право да креира законодавни оквир и поставља циљеве развоја, узимајући у обзир све специфичности привредног и енергетског сектора и друге националне социо-економске параметре.