Вујовић: Системска еколошка едукација деце и младих важна за будућност

Вујовић: Системска еколошка едукација деце и младих важна за будућност

Вујовић: Системска еколошка едукација деце и младих важна за будућност

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић разговарала је данас са потпредседником Владе и министром просвете, науке и технолошког развоја Бранком Ружићем о системској еколошкој едукацији деце и младих у циљу подизања свести о заштити животне средине, климатским променама и одрживом развоју, за шта ће бити формирана радна група.
 

Вујовић је навела да су деца и млади кључна циљна група која може да допринесе заштити животне средине и додала да је, поред садржаја који су саставни део образовног процеса, потребно додатно развијање еколошке свести и одговорности према животној средини, уз партиципацију ученика у конкретним активностима на локалном нивоу.
 
Вујовић: Системска еколошка едукација деце и младих важна за будућност-Системским укључивањем свих образовних установа у партиципативно еколошко образовање подићи ћемо свест на завидан ниво, који нам је потребан за што бржу еколошку транзицију и прилагођавање стандардима и регулативи ЕУ. Стицањем компетенција, које обухватају знање, вештине и праксу, уз креирање јасног става према заштити животне средине и климатским променама код деце и младих, осигураће бољу будућност и отпорније друштво на климатске промене – рекла је министарка. 
 
На састанку је постигнут договор о формирању заједничке радне групе два министарства, која ће радити на промовисању важности очувања животне средине, као и развијању свести и даљем унапређивању знања код деце и младих из ове области.
 
Министар Ружић је рекао да један од прописаних основних циљева образовања јесте и развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, и еколошке етике. 

-Ови садржаји већ се обрађују школама, али желимо да додатним активностима укажемо на значај очувања и заштите животне средине –  навео је Ружић.