Вујовић: Покренут поступак против „Премиум Чикен“, без толеранције за неодговорност према животној средини

Вујовић: Покренут поступак против „Премиум Чикен“, без толеранције за неодговорност према животној средини

Вујовић: Покренут поступак против „Премиум Чикен“, без толеранције за неодговорност према животној средини

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић похвалила је данас заједничку акцију републичке и покрајинске инспекције надлежне за послове заштите животне средине, које су након приговора грађана обавиле контролу и покренуле поступак против „Премиум Чикен д.о.о Житиште“ и одговорних лица због неправилности у раду и непоштовања прописа који се тичу управљања отпадним водама.

- Апелујем на све да се одговорно понашају према животној средини, јер је то у интересу свих нас. Желим да похвалим брзу реакцију и тимски рад републичке и покрајинске инспекције, које су одмах по пријави грађана изашле на терен, утврдиле проблем и покренуле поступак. Нама није циљ да кажњавамо, већ да јачамо свест о значају одговорног поступања према природи, али нећемо толерисати пропусте у погледу обавеза везано за заштиту околине – рекла је министарка Вујовић.    Она је додала да од компаније „Премиум Чикен“ очекује да што пре отклони све неправилности, и да убудуће буде само добар пример за друге.  Инспектори су, приликом контроле компаније утврдили да кланица и прерада раде са 40% капацитета и да се остаци животињског порекла и вода којом се конфискат доводи из кланице разливају по околном платоу и уливају у интерну канализацију. Утврдили су и да је уређај за пречишћавање отпадних вода само делимично у функцији, с обзиром да се не користи биолошко пречишћавање већ само таложење и аерација. Такође, извештаји показују прекорачења граничних вредности за ХПК, БПК, суспендоване материје и фосфор.  Од осталих неправилности утврђено је да извештаји о испитивању отпадних вода нису у прописаној форми, није уграђен мерач протока отпадних вода и не води се дневник уређаја за пречишћавање. Акциони план за достизање граничних вредности емисије загуђујућих материја у води није реализован, иако су рокови били до краја 2019. године, а такође није донет ни нови план.  Надлежни инспектор ће предузети законом предвиђене mere. О стању везаном за коришћење објекта за конфискат обавештена је ветеринарска инспекција.- Апелујем на све да се одговорно понашају према животној средини, јер је то у интересу свих нас. Желим да похвалим брзу реакцију и тимски рад републичке и покрајинске инспекције, које су одмах по пријави грађана изашле на терен, утврдиле проблем и покренуле поступак. Нама није циљ да кажњавамо, већ да јачамо свест о значају одговорног поступања према природи, али нећемо толерисати пропусте у погледу обавеза везано за заштиту околине – рекла је министарка Вујовић.  

Она је додала да од компаније „Премиум Чикен“ очекује да што пре отклони све неправилности, и да убудуће буде само добар пример за друге.

- Апелујем на све да се одговорно понашају према животној средини, јер је то у интересу свих нас. Желим да похвалим брзу реакцију и тимски рад републичке и покрајинске инспекције, које су одмах по пријави грађана изашле на терен, утврдиле проблем и покренуле поступак. Нама није циљ да кажњавамо, већ да јачамо свест о значају одговорног поступања према природи, али нећемо толерисати пропусте у погледу обавеза везано за заштиту околине – рекла је министарка Вујовић.    Она је додала да од компаније „Премиум Чикен“ очекује да што пре отклони све неправилности, и да убудуће буде само добар пример за друге.  Инспектори су, приликом контроле компаније утврдили да кланица и прерада раде са 40% капацитета и да се остаци животињског порекла и вода којом се конфискат доводи из кланице разливају по околном платоу и уливају у интерну канализацију. Утврдили су и да је уређај за пречишћавање отпадних вода само делимично у функцији, с обзиром да се не користи биолошко пречишћавање већ само таложење и аерација. Такође, извештаји показују прекорачења граничних вредности за ХПК, БПК, суспендоване материје и фосфор.  Од осталих неправилности утврђено је да извештаји о испитивању отпадних вода нису у прописаној форми, није уграђен мерач протока отпадних вода и не води се дневник уређаја за пречишћавање. Акциони план за достизање граничних вредности емисије загуђујућих материја у води није реализован, иако су рокови били до краја 2019. године, а такође није донет ни нови план.  Надлежни инспектор ће предузети законом предвиђене mere. О стању везаном за коришћење објекта за конфискат обавештена је ветеринарска инспекција.Инспектори су, приликом контроле компаније утврдили да кланица и прерада раде са 40% капацитета и да се остаци животињског порекла и вода којом се конфискат доводи из кланице разливају по околном платоу и уливају у интерну канализацију. Утврдили су и да је уређај за пречишћавање отпадних вода само делимично у функцији, с обзиром да се не користи биолошко пречишћавање већ само таложење и аерација. Такође, извештаји показују прекорачења граничних вредности за ХПК, БПК, суспендоване материје и фосфор.

Од осталих неправилности утврђено је да извештаји о испитивању отпадних вода нису у прописаној форми, није уграђен мерач протока отпадних вода и не води се дневник уређаја за пречишћавање. Акциони план за достизање граничних вредности емисије загуђујућих материја у води није реализован, иако су рокови били до краја 2019. године, а такође није донет ни нови план.

Надлежни инспектор ће предузети законом предвиђене мере. О стању везаном за коришћење објекта за конфискат обавештена је ветеринарска инспекција.