Резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ у пет држава уписан на листу Унеска

Резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ у пет држава уписан на листу Унеска

Резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ у пет држава уписан на листу Унеска

Подручје које обухвата коридор Муре, Драве и поплавно подручје централног дела тока Дунава, уписано је данас на Светску листу резервата биосфере Унеска, чиме је Резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ у пет држава,  постао највеће признато природно добро на свету под међудржавном заштитом.   

Ово је једна од најзначајнијих иницијатива у последњих 30 година која се односи на заштиту прекограничног подручја. Резерват је пример очуваног речног екосистема пуног различитих биљних и животињских станишта и врста. Уз подршку Унеска, проглашење Резервата биосфере ће додатно нагласити предности заштићених подручја, као глобално препознатих за развој туризма, очување природе и рестаурације.

Резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ у пет држава уписан на листу УнескаПодручје се простире на 931.820 хектара. Државе на чијој је територији већ улажу напоре у његово очување, а имају и искуства у заједничкој имплементацији великих међународних пројеката у области заштите природе које суфинансира Европска унија.

Међународни координациони савет Унесковог програма „Човек и биосфера“, прогласио је ово подручје на 33. седници која се одржава у Абуџи, у Нигерији, а на заједнички предлог Србије, Мађарске, Аустрије, Словеније и Хрватске.

Резерват биосфере „Мура-Драва-Дунав“ у пет држава уписан на листу УнескаНосилац процеса номинације у Републици Србији је Министарство заштите животне средине, у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе и Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине.