Реакција поводом појединих критика у вези са конкурсом за подршку пројектима цивилног друштва

Реакција поводом појединих критика у вези са конкурсом за подршку пројектима цивилног друштва

Критике на рачун спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2021. години нису утемељене на чињеницама, него на личном незадовољству удружења за која нису прелиминарно опредељена средства.

Критеријуми за расподелу средстава су транспарентни, што је јасно сваком учеснику, јер су наведени у конкурсној документацији, у складу са Уредбом која регулише спровођење оваквих јавних позива. Реч је о Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18).

Представници цивилног друштва који нису задовољни пласманом пројекта који су кандидовали, имају прилику да у року од осам дана од дана објављивања прелиминарне листе, доставе приговор. Прелиминарна листа је објављена 30. јула, а сви приговори који стигну у прописаном року, биће размотрени пре објаве коначне листе по којој ће средства бити додељена.

На прелиминарној листи нема удружења која нису регистрована у Агенцији за привредне регистре, како то неки тврде. Реч је о техничком пропусту, и овом приликом се извињавамо удружењу „BE International“, што су доведени у непријатну ситуацију, јер су због ненамерне словне грешке наведени као „BI International“.

Министарство заштите животне средине апелује на све учеснике у конкурсу да своје незадовољство изразе на прописан начин, и да упуте приговор. Сви благовремени приговори ће бити размотрени у прописаном року, пре доношења коначне одлуке, а Министарство неће толерисати притиске на комисију путем медија или на било који други начин.

Конкурсом је опредељено 70 милиона динара за пројекте цивилног друштва, а средства ће бити додељена транспарентно, на основу поменуте Уредбе и конкурсом предвиђених критеријума.