Презентација Европске конвенције о пределу

Презентација Европске конвенције о пределу

Европску конвенцију о пределу и њен значај за Србију, у петак 21. децембра 2012. године у Смедереву, представио је тим састављен од представника Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања, Шумарског факултета  Универзитета у Београду, Министарства културе и Завода за заштиту природе Републике Србије.

Заштићена културна и природна добра, као што је  Смедеревска тврђава, симбол српских средњевековних утврђених градова,  вила краљевске породице Обреновић, Златни брег, Шалиначки луг, Карађорђев дуд, околина културног добра Радовињски луг, природни простор манастира Копорин и многа друга, само су део каледиодоскопа којим је град Смедерево изузетно  значајан за Европску Конвенцију о пределу, која граду пружа могућности одрживог развоја, хармонизованих европских вредности, националних и естетских критеријума.

Циљ промоције је информисање јавности о значају ратификације Конвенције за Србију, уз жељу да овај међународни документ постане доступан широј јавности.

Европска конвенција о пределу ратификована је јуна 2011. године у Републици Србији.