Партнерством до успешних пројеката у животној средини

Партнерством до успешних пројеката у животној средини

DubokoДржавни секретар Стана Божовић организовала је састанак градоначелника Ужица Тихомира Петковића, заменика градоначелника Чачка, овлашћеног представника УО ЈКП Дубоко Милана Стевановић и директора јавно комуналног предузећа Дубоко Недељка Милосављевић као и представника Шведске агенције за међународну помоћ и сарадњу и Европске банке за обнову и развој у циљу унапређивања сарадње и превазилажења проблема који се јављају у ЈКП Дубоко.

Уважавајући независност локалних самоуправа у одлучивању како ће руководити својим ресурсима а у складу са циљевима РС у области животне средине државни секретар Стана Божовић је покренула иницијативу за дефинисање обавеза свих актера у ЈКП Дубоко како би ова по речима стручњака једна од савременијих депонија у овом делу Европе профункционисала на најбољи начин.

Редовном сарадњом са представницима локалних самоуправа и унапређивањем сарадње са међународном заједницом Министарство пољопривреде и заштите животне средине учествује у подизању капацитета Републике Србије у области заштите животне средине.