Обавештење - изградња главног колектора за ЦППОВ града Лесковца

Обавештење - изградња главног колектора за ЦППОВ града Лесковца

У вези реализације пројекта „Изградња главног колектора за ЦППОВ града Лесковца“, који се финансира из средстава Министарства заштите животне средине, објављени су позиви за подношење понуда за следеће јавне набавке:

  1. Израда пројектно-техничке документације и извођење радова на изградњи главног колектора за ЦППОВ града Лесковца, ЈН бр. 42-3/17

Документација се може преузети на следећим линковима:

  1. Техничка контрола и стручни надзор на пројектовању и изградњи главног колектора за ЦППОВ града Лесковца, ЈН бр. 041'2/17

Документација се може преузети на следећим линковима: