Министар Триван на годишњој конференцији за новинаре

Министар Триван на годишњој конференцији за новинаре

Министар заштите животне средине Горан Триван представио је данас на конференцији за новинаре једногодишње резултате рада Министарства заштите животне средине и планове у овој области за наредну годину. У свом излагању oн је указао на значајне резултате постигнуте током протекле године у решавању бројних питања  у заштити животне средине по областима.

У оквиру управљања животном средином, између осталог, обезбеђен је мониторинг квалитета ваздуха, успостављена електронска платформа за Интегрални Регистар хемикалија и друго. Опремљена је и пуштена у рад нова Национална лабораторија за анализу воде, ваздуха и земљишта, чиме је омогућена примена јединствене методологије која се примењује у европским лабораторијама које се баве мониторингом животне средине у области квалитета вода. Као резултат активности на заштити природе, повећан је проценат територије Србије под заштитом на 7,48 посто, а подршком бројних научно-истраживачких пројеката створен основ за даље унапређење биодиверзитета Србије. На основу предлога Министарства, Народна скупштина донела је четири закона о ратификацији међународних уговора којима се доприноси заштити врста на националном и међународном плану.

Од најважнијих инфраструктиних пројеката издвајају се завршени радови на изградњи главних колектора и канализационе мреже за општину Рашка, завршени радови на изградњи регионалне депоније у Суботици, проширење канализационе мреже на територији града Лесковца реализовано кроз ОРИО Програм, и други инфраструктурни пројекти укупне вредности 3,5 милиона евра, као и извршене припреме и обезбеђена средства за капиталне пројекте у једном броју локалних заједница за наредну годину.

Министар је додао да је за испитивање последица НАТО бомбардовања по здравље људи и животну средину формирано међуресорно радно тело које ће наставити с радом и у наредној години.

Једно од питања којем је Министарство посветило нарочиту пажњу у протеклој години било је питање нелегалног одлагања отпада, нарочито опасног отпада, и уклањања и збрињавања историјског опасног отпада из предузећа у реструктурирању и стечају. У оквиру заједничких акција са надлежним органима и институцијама откривено је осам локација на подручју Обреновца, Новог Сада, Панчева, Ковина и Кикинде, са укупно више од 2.000 тона опасног отпада. По први пут су у Србији донете правоснажне пресуде које су указале да се данас у Србији озбиљно одговара за злочин против животне средине, истакао је Триван. Инспекцијским надзор и едукација свих надлежних у овом процесу, били су значајан фактор обезбеђења мера и активности на заштити животне средине и природе.

Интензивирањем сарадње са другим земљама и највећим међународним организацијама у области заштите животне средине и природе, повећан је углед Србије у међународним односима. Програм Уједињених нација за животну средину - УНЕП поверио је организацију Регионалне конференције о животној средини Министарству, и тиме потврдио активну улогу Србије на међународној сцени у области заштите животне средине, и проширење регионалне сарадње у овој области на Јужну и Југоисточну Европу, чиме су створени темељи за наредне иницијативе. Посебно значајан део рада Министарства односи се на преговарачки процес и Поглавље 27 – животна средина и климатске промене. Министарство је данас послало други нацрт преговарачке позиције Европској комисији, чиме је остварен још један корак у процесу који нас приближава Европској унији за област животне средине, нагласио је Триван.

Посебна пажња рада Министарства била је посвећена јачању свести јавности, и с тим у вези, јачању и проширењу сарадње са невладиним организацијама и сарадњи са медијима. Као посебан успех Министарства, Триван је истакао операционализацију Зеленог фонда и напредак ка одрживом финансирању у овој области.

Говорећи о плановима за наредну годину, министар је указао да су приоритетне области управљање отпадом и амбалажним отпадом, прерада отпадних вода, заштита природе, а наставиће се и са акцијама пошумљавања. Указујући да је питање квалитета ваздуха приоритетно, у наредној години Министарство ће кроз суфинансирање локалних самоуправа које према подацима Агенције за заштиту животне средине имају најзагађенији ваздух  са 500 милиона динара помоћи у гашењу индивидуалних котларница и прикључењу на градске топловоде.

„У 2018. години по први пут право на животну средину обележено је као једно од основних људских права, што изражава све оно што радимо. Ми немамо намере да проблеме гурамо под тепих, већ да наставимо да се бавимо заштитом и унапређењем животне средине, у интересу свих грађана Србије“ нагласио је министар и додао: „У наредној години чекају нас велики послови и период великог инвестирања. Анализом економиста који су протекле године указали да је област животне средине фактор друштвеног напретка, потврђено је да се у овој области крије огроман потенцијал за инвестиције, могућност повећања БДП-а и отварањe нових радних места, али и могућност подизања нивоа квалитета живота грађана, што све указује да се будућност Србије заснива на бољој, здравијој животној средини“, закључио је Триван.