Позив за куповину заштићених врста стечених противзаконитом радњом и заплењених у поступку инспекцијског надзора

Позив за куповину заштићених врста стечених противзаконитом радњом и заплењених у поступку инспекцијског надзора

На основу члана 123. став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр., 14/16 и 95/18 – др. закон), министар доноси одлуку о продаји, начину и условима продаје заштићених врста црних и белих тартуфа стечених противзаконитом радњом, које су одузете у вршењу инспекцијског надзора од физичких лица. Продају се заштићене врсте и то:
  1. 2.350 грама дубоко замрзнутог недозрелог црног летњег тартуфа (Tuber aestivum Vittad.), који се налази у Заводу за заштиту природе Србије;
  2. 3.950 грама дубоко замрзнутог белог тартуфа (Tuber magnatum Pico.), који се налази у Заводу за заштиту природе Србије;
  3. 4.218 грама дубоко замрзнутог белог тартуфа (Tuber magnatum Pico.), који се налази у Заводу за заштиту природе Србије.
Право на подношење понуда имају  сва заинтересована правна и физичка лица. Рок за подношење понуда је 5 (пет) дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет страници министарства (www.ekologija.gov.rs) и Порталу е-Управа (www.euprava.gov.rs ). Овде можете преузети Образац, јавни позив и одлуку јавног конкурса.