Програм увођења чистије производње у Републици Србији

Програм увођења чистије производње у Републици Србији

Министарство заштите животне средине презентује стратешки документ „Програм увођења чистије производње у Републици Србији“ са Акционим планом. Документ је пре свега намењен носиоцима производних делатности у Републици Србији, као и свим органима и организацијама, које формирају законски оквир или обезбеђују подршку за функционисање производних делатности у Републици. Наравно, пожељно је да све заинтересоване стране узму учешћа у јавним консултацијама, које ће трајати 20 радних дана од постављања овог документа на интернет страну Министарства и завршиће се презентацијом финалног документа у Привредној комори Србије у првом кварталу 2019. Године. За све информације о току израде, садржају документа и другим специфичностима које се тичу израде Стратешког документа о увођењу чистије производње, као и за све замерке, предлоге и примедбе, заинтересовани се могу обратити Министарству заштите животне средине.   КОНТАКТ: Раде Остојић, Руководилац Групе Група за стандарде и чистију производњу Сектор за управљање животном средином Rade.Ostojic@ekologija.gov.rs „Програм увођења чистије производње у Републици Србији“ са Акционим планом можете преузети овде.